Bezint eer gij begint? Een Nederlands Calvinistisch trekje. Zit heel veel in. 3 dagen bezinning en beroering. 3 dagen voor jezelf en misschien wel 3 dagen voor  je gezin.

Met de klompen in de klei wil ik passie in Nederland zaaien. Wie wil er niet echt vanuit zijn/haar passie leven en werken. En dan te weten dat zeker 70% dat niet doet in Nederland. Ach een beetje, maar als je het echt doorvraagt dan dus toch niet. We zijn schapen die in de file staan van het leven. We leven en leiden wat ons de laatste jaren langzaaam aan is opgedrongen. En je kunt er eigenlijk ook zelf niets aan doen. Het is je nooit eens verteld. En dat wil ik dus veranderen. Mensen raken op hun authentieke passie. En hen laten beslissen. Op een onconventionele wijze. En zeker niet op een Calvinistiche wijze. Want dan moeten we maar gewoon blijven doen. En als we één ding weten wat de meeste mensen willen doen als ze voor hun passie kiezen is dat ze niet gewoon willen doen. Waardoor worden we dan zo tegengehouden met z'n allen. En waarom kunnen al diegenen die wél lekker in hun vel zitten, succesvol gezond en gelukkig zijn, de anderen niet meetrekken in dat gevoel? Waarom zien we in Nederland juist dat negatieve trekken de boventoon voeren? We hebben leiders nodig om dit op te porren.

Dat doe ik met Passie uit de polder. Een optreden van de Passieboer geeft de zaal een geweldig passievol verhaal over hoe je in dit leven voor jezelf kunt zaaien, groeien en bloeien.

Maar, ….Nu breng ik ook PASSIE UIT INDIA.

Ik kreeg een telefoontje van de eigenaar van One World Academy een zeer bijzonder organisatie die sprekers uit India in Europa trainingen laat geven. Of ik zo'n bijzondere spreker naar Nederland wil brengen. Ananda Giri. In India een halve godheid. Die de zin van het leven ook in Nederland wil brengen met een driedaags seminar. Een bijzonder verhaal.

Als nuchtere boer heb ik in Londen dit Indiase verhaal aanschouwd. Ik was echt zeer vebaasd hoe mensen deze Indiase sprekers verafgoden. Op het eerste gezicht heel gewone mooie mensen van in de dertig jaar. In een mooi Indiaas gewaad schrijdend. Heel rustig pratend, bijna fluisterend begint er een verhaal te komen. Een verhaal waar je steeds dieper in op gaat. Het gaat over de relatie met jezelf en met je naasten. Wat opvalt is hoeveel mensen in de zaal relatieproblemen hebben. Niet eens zozeer met hun partner als wel om zichzelf of om hun ouders. En nog indrukwekkender de relatie die mensen hebben met hun kinderen.

De wijsheid van deze sprekers die al vanaf jongsaf aan hun studie en mediatie hebben gehad vanuit kloosters en spirituele leiders. Deze sprekers zijn zo belezen en ervaren en zo bereikbaar dat je direct voelt en aangereikt krijgt hoe je met uitdagingen in je leven kunt omgaan. Kunt omgaan met je gevoelens. Gevoelens die mensen vaak belemmeren om ingewikkeld lijkende persoonlijke situaties op te lossen. Zélf op te lossen. En dan om je sterke gevoelens naar boven te halen. Waarom kunnen er met ons boerenverstand niet bij?

Ook ik heb ooit een persoon nodig gehad om veel duidelijker te kunnen zien hoe ik in het leven sta. En ik ben hem nog steeds zo dankbaar. Daar is ook achteraf denk ik geboren dat ik dit wil delen. Want wat is het geweldig dat er dus manieren zijn om zaken op te lossen die je jarenlang hebben gegeseld. Maar dit kan en wil ik niet alleen. Ik vind dat er meer mensen in Nederland moeten gaan opstaan om bijzondere dingen te delen.

En dan moet je niet denken dat ik het nu heb over mietjes. Nee, ik vind mezelf ook geen mietje, integendeel, ik zie mezelf als een doorsnee mens in Nederland, in de wereld die zijn dromen najaagt. Ik zie juist heel veel mensen die in hun ambitie en succes ook op een spoor zijn gekomen wat niet lekker voelt. Deze gevoelens zitten in alle geledingen van de bevolking. En weet je. Meestal leven we er ook niet mee. Is het gewoon altijd aanwezig in het leven maar laten we het liggen en doen we er niets mee…. Zonde. 

Groei. Elke dag. Laat vooral jezelf groeien. Focus niet alleen op je carriere. Groei in de zaken die veel belangrijker zijn dan we mee hebben leren leven. Het zijn vaak de funderingen van al datgene waar hje mee leeft. Dit heet de context. De content komt later. Laat de schil groeien waar je inzit. Hierin kunnen al die andere zaken prachtig groeien.

Ga dus kennismaken met Ananda Giri. Vanuit een heel andere hoek jezelf eens laten botsen met de kernwaarden van dit leven. Bezint eer gij begint? Een Nederlands Calvinistisch trekje. Zit heel veel in. 3 dagen bezinning en beroering. 3 dagen voor jezelf en 3 dagen voor misschien wel je gezin en je vrienden. Bezint eer gij begint.

Ik wens je heel veel passie. Een keer niet met klompen maar met muiltjes in de klei.

"A new beginning"  met Ananda Giri: 13-15 Januari in Rotterdam. Boek nu: www.oneworldacademy.nl

Pieter Monsma 

Passie uit de Polder

088-groeien
06-53107212

© 2019 Pieter Monsma

Share This